Groen Gas uit Biomassa stap verder

Over YGM

Proefinstallatie om 100% zelfvoorzienend natte biomassa te verwerken bij hoge temperatuur en druk in brandbaar gas, schoon water en fosfaatrijke voedingsstof.

Een groep partners heeft de afgelopen 10 jaar de duurzame en efficiënte omzetting onderzocht van natte biomassa naar brandbaar gas (H2, CH4), “schoon” water en fosfaatrijke voedingsstoffen. Verschillende natte biomassa’s zijn getest: rioolslib, rundveedrijfmest, digestaat (reststof van vergisting), gras en textiel waswater. De huidige installatie werkt bij hoge temperatuur en druk en is getest, de techniek is gedemonstreerd en bewezen. Binnen 2 jaar wordt de commerciële introductie verwacht na afsluiting van het onderzoeks- en uitvoeringsprogramma.

De capaciteit van de proefinstallatie is 200 liter per uur met 3-5% droge organische stof. Dit staat gelijk aan 6.000 liter brandbaar gas per uur.
De volgende stap is de bouw van een 1000 liter installatie met een productie van 30 m3 brandbaar gas per uur samen met 1 m3 schoon water en een paar kg vaste stof. De grotere installatie vraagt een investering van 2.5 miljoen Euro. Het ontwerp hiervoor is gemaakt en belangrijke kentallen zijn berekend: de totale investering met operationele kosten, een bedrijfsplan, omschrijving van gebruikerseisen, gedetailleerd ontwerp van instrumentatie en buizen.

De techniek met een grote potentie opent uitzichten en kansen voor Waterschappen (rioolslib), rundveehouders (rundveedrijfmest), vergisters (reststof vergisting – digestaat), biomassa uit de tuinbouw, biomassa uit de voedsel industrie.
De planning is de bouw van een demonstratie eenheid met een capaciteit van 1 m3 natte biomassa per uur met 5-10% droge organische fractie bestaande uit voorbereiding van de voeding, behandeling van de producten (gasreiniging en -scheiding, waterreiniging en mineraal / fosfaat verwerking.
Het budget wordt geschat op 2,5 miljoen Euro met een duurtijd van 2019 tot 2022. Voorstellen met deze strekking worden bij RVO.nl ingediend.

de initiatiefnemers

Recycling Consult

Eindhoven

Advies en management m.b.t. recycling projecten. 

Artifex Innovatie

Heino

Ontwerp en constructie van de pilot unit voor YGM. 

Jansen Wijhe

Wijhe

Testen en gebruiken van de YGM.

drie ondernemingen gezamenlijk werkend voor
YGM Group Heino